název
1. Úvodní hodina
24. -25. Reklama a propagace
26. Cíle podniku
1 Podnikatelský záměr - osnova
2. Úvod do podnikání
3. Marketingová oblast
3. SWOT analýza
4. Legislativní oblast
5. Finanční část
6. Personální oblast
7. Závěr
22.-23. Personální údaje
20. - 21. Zisk a návratnost
2. Struktura seminární práce
3. Důvod volby
4.-5. Marketingový průzkum
6. SWOT analýza
7. - 9. Živnostenský úřad, finanční úřad, sociální a zdravotní pojištění
10. - 12. Vybavení provozovny, drobný majetek
13. Základní kapitál
14. - 15. Mzdové náklady
16. - 17. Režijní náklady
18. -19. Tržby
8. Prezentace