název
El. učebnice 3 ročník
6. Montáž rozebíratelných spojů
9.-10. Spojení hřídele a náboje kola
11.-12. Tlakové spoje
17.-18. Montáž valivých ložisek
39.-40.Provádění konkrétních oprav strojů a zařízení
41.Montážní celky, skupiny a podskupiny
42. Uvádění stroje do provozu