název
11. Tlakové spoje
41.Montážní celky, skupiny a podskupiny
42. Uvádění stroje do provozu
39.-40.Provádění konkrétních oprav strojů a zařízení