název
39.-40.Provádění konkrétních oprav strojů a zařízení
42. Uvádění stroje do provozu
41.Montážní celky, skupiny a podskupiny
11. Tlakové spoje