název
3. Zdvihadla, zvedáky
4. Jeřáby - druhy a význam
6. Dopravníky
8. Manipulační prostředky
13. Pístové kompresory
14. Provoz pístových kompresorů
Stroje pro dopravu kapalných látek
Dopravníky
Výtahy
Kladkostroje
Zdviháky
Zdviháky
Navíjedla
Visuté kočky
Jeřáby
Jeřáby
Výtahy
18. Význam, druhy a princip lopatkových strojů