název
4.Minulý čas be
5.-6.Minulý čas
7.-8.London
10 Slovíčka 9l
14.-15Velká Británie
16.-17. Užití minulého času
19 Rozkazovací zůsob
20.Telefonování
20.-21.Telephoning
22. say x tell
23. řadové číslovky
25.26.Canada
Canada
27. Rodina
30. Minulý čas průběhový
32 Austrálie
Australia
35.-36.Health
37. Já také, já také ne
38. Předložky
40.Nepravidelná slovesa
41.-42. USA
45. Budoucí čas
46. Předpřítomný čas
46.-47.Present Perfect
48.-51. Česká a anglická kuchyně
Food
50. Shopping
50. - 52. Cvičení na procvičování
52.-53.Cooking and restaurants
Clothes
Frázová slovesa
Prague
Abbreviations
Cinema
House, rooms
Sports and games
TV and newspaper
Music
Customs and traditions, holidays
Christmas
The Czech Republic
Grammar exercises
School, education
Jídlo