Vyberte předmět třídy 3.Z:

[SZZ] Stroje a zařízení   [EK] Ekonomika   [ZP] Základy podnikání   [PŘI] Přírodověda   [ČJ] český jazyk   [TECH] Technologie   [STR] Strojnictví