Vyberte předmět třídy 3.Z:

[SZZ] Stroje a zařízení   [EK] Ekonomika   [TK] Technické kreslení   [ON] Občanská nauka   [ZP] Základy podnikání   [PŘI] Přírodověda   [ČJ] český jazyk   [TECH] Technologie   [STR] Strojnictví   [Aj] Anglický jazyk   [TET] Technologie   [IT] Informatika