název
2.-3. Berlín
15. Minulý čas sloves
16.-18. Préteritum sloves pravidelných
19.-21. Minulý čas slovesa haben - préteritum
22.-.24. Minulý čas slovesa sein - préteritum
25.-27. Perfektum sloves pravidelných