název
Alphabet
názvy měsíců
4.Minulý čas be
7.-8.London
10 Slovíčka 9l
12. Nepravidelná slovesa
14.-15Velká Británie
16.-17. Užití minulého času
20.Telefonování
22. say x tell
23. řadové číslovky
25.26.Canada
30. Minulý čas průběhový
37. Já také, já také ne
38. Předložky
41.-42. USA
45. Budoucí čas
46. Předpřítomný čas
48.-51. Česká a anglická kuchyně