Vyberte předmět třídy 3.T:

[EK] Ekonomika   [ZP] Základy podnikání   [PŘI] Přírodověda   [ČJ] český jazyk   [MTT] Materiály   [NJ] Německý jazyk   [Aj] Anglický jazyk   [ON] Občanská nauka   [TET] Technologie   [IT] Informatika