název
1. seznámení s učivem
2. svařování plamenem
3.Svařování obloukem
5.svařování bodové a švové
5.Svařovací agregáty
6. Metody svařování
7. Řezání kyslíkem a plazmou
8.Řezání elektrickým obloukem
9. Řezání laserem
10. Metody vstřikování plastů
11.Způsoby spékání, odlévání
13. Slinuté karbidy
12. Lisováíní plastů
14. Keramické materiály
15. Keramické materiály 2
16. Druhy koroze