název
1. Úvodní hodina
2. Národní tradice, státní svátky
3. Průběh dějin 893-1914
4. První světová válka
5. Meziválečné období
6. 2. světová válka
7. Holocaust
8. 50.a 60. léta - komunistická diktatura
9. Pražské jaro 1968, normalizace, Charta 77
10. Sametová revoluce 1989, rozpad státu 1993
11. Světové velmoci, vyspělé státy, rozvojové země
12. ČR v EU, NATO, OSN
13. Evropská integrace
14. Historický vývoj EU, orgány
15. Globalizace a její důsledky
16. Ekologické globální problémy
17. Společenské globální problémy
18.-19. Civilizační nemoci
20. Ohniska konfliktů v soudobém světě
21.-22. Rodinný rozpočet
23. Sociální zabezpečení občanů
24. Státní sociální podpora
25. Řešení finančních krizových situací
26. Hledání zaměstnání, úřad práce
27. Nezaměstnanost, podpora, rekvalifikace
28. Peníze, hotovostní a bezhotovostní platební styk
29. Inflace, bankovní účet
30.Pojištění druhy
31.-32. Služby peněžních ústavů