název
45. Budoucí čas
19 Rozkazovací způsob
23. řadové číslovky
16. Užití minulého času
20.Telefonování
19 Rozkazovací zůsob
14. Velká Británie
7.London
4.Minulý čas be
22. say x tell
30. Minulý čas průběhový
38. Předložky
46. Předpřítomný čas
37. Já také, já také ne
48. Česká a anglická kuchyně
Canada