název
1 Podnikatelský záměr - osnova
2. Úvod do podnikání
3. Marketingová oblast
3. SWOT analýza
4. Legislativní oblast
5. Finanční část
6. Personální oblast
7. Závěr
8. Prezentace