název
1. Úvodní hodina
2. Účetní soustavy, DAE
3. Zákon o účetnictví
4. Majetek a závazky podnikatele
5. Oceňování majetku, soupis jmění
6. Inventarizace na prodejnách
7. Daňová evidence, účetní doklady
8. Náležitosti dokladů
9. Pokladní kniha
10. Postup při zpracování účetních dokladů
11. Podnikatel – neplátce DPH, vedení DAE
12.-13. Účetní knihy, forma zápisu
14.-15. Odpisování majetku
16.-17. Deník příjmů a výdajů
18. Podnikatel - plátce DPH, vedení DAE
19. Daňová soustava ČR
20. Zákon o DPH
21. Výpočty DPH
22.-23. Daňové doklady
24.-25. Daňové přiznání
26.-27. Platební styk pro podnikatele
28.-29. Mzdové účetnictví
30.-31. Daň z příjmů FO