název
1. Seznámení s tématy, pojem propagace
2. Marketing, image, public relation
3. Úkoly a rysy propagace
4. Charakteristika propagačních prostředků
5. Merchandising
6.- 7. Charakteristika výkladních skříní a vitrín
8.- 9. Exteriér a interiér prodejny
10.- 11. Poutače, výstavy, veletrhy, reklamní akce
12. Písmo v propagaci
13. Internet a propagace
14. Švihovka – pravidla písma
15. Nácvik písma
16. Nácvik psaní slov
17.- 18. Psaní cenovek a reklamních textů
19. Praktické zpracování na PC
20.- 21. Logo, vizitka
22. Vývěsný štít
23.- 24. Psaní cenovek a reklamních textů
25.- 26. Barva v propagaci
27. Význam a funkce výkladních skříní
28. Zásady při aranžování výkladních skříní
29. Aranžérské materiály, nářadí, pomůcky
30. Základy tapetování
31. Jednoduchý náčrt výkladní skříně
32. Klasifikace