název
28.-29. Hmotná odpovědnost
25. Inventarizační rozdíly
24. Inventarizace - komise, postup kontroly
23. Druhy inventur
22. Inventarizace - pojem
21. Souhrnné opakování
20. Využití výpočetní techniky při evidenci
18. Evidence obalů
17. Evidence peněžních prostředků
16. Evidence majetku
15. Evidence zásob zboží
12. Evidence v prodejně
13. Význam evidence
11. Členění podle provedení skladu
26.-27. Odpovědnost za škody, druhy škod
1. Úvodní hodina
2. Význam velkoobchodu
3. Funkce velkoobchodu
4. Členění velkoobchodu
5. - 6. Velkoobchodní operace
8. Objednávání zboží prodejnou
7. Kontakt velkoobchodu s prodejnou
11. Členění dle provedení skladu
30.-31. Odpovědnost za škodu
19. Ostatní evidence
10. Mechanizace a automatizace
9. Plán rozvozu zboží
14. Základní zásady pro vedení evidence