název
1. Úvodní hodina
2. Význam velkoobchodu
3. Funkce velkoobchodu
4. Členění velkoobchodu
5. - 6. Velkoobchodní operace
7. Kontakt velkoobchodu s prodejnou
8. Objednávání zboží prodejnou
9. Plán rozvozu zboží
10. Mechanizace a automatizace
11. Členění podle provedení skladu
12. Evidence v prodejně
13. Význam evidence
14. Základní zásady pro vedení evidence
15. Evidence zásob zboží
16. Evidence majetku
17. Evidence peněžních prostředků
18. Evidence obalů
19. Ostatní evidence
20. Využití výpočetní techniky při evidenci
21. Souhrnné opakování
22. Inventarizace - pojem
23. Druhy inventur
24. Inventarizace - komise, postup kontroly
25. Inventarizační rozdíly
26.-27. Odpovědnost za škody, druhy škod
28.-29. Hmotná odpovědnost
30.-31. Odpovědnost za škodu