název
Deutschseite
testy - slovní zásoba
Mein Haus
42.-44. Stupňování přídavných jmen
18.-19. Familie = rodina
die Kleidung - oblečení
22. Číslovky - tabulka
Oblečení - cvičení
Barvy
Ovoce a zelenina
Ovoce a zelenina - test obtížný
Obst - ovoce
Gemüse - zelenina
Předměty ve škole - Schulfächer
Rezept - slovíčka
V restauraci - slovíčka
18. Geschäfte = obchody
části těla - cvičení
23.-24. Části těla s výslovností
Nakupování slovní zásoba - soutěž
25. Krankheten - nemoci
Otázky ZZ
16.-19. Jídelní lístek
4.-5. Můj dům = mein Haus
26.-28. Německo
29.-30. Berlín
32.-34. Rakousko
35.-37. Švýcarsko
38. Reálie - test
slovíčka k textu Im Restaurant