název
1. Úvod do předmětu
2. Opakování z druhého ročníku
3. Pokladní stvrzenka, součetka tržeb
4. Záruční list
5.- 6. Faktura pro spotřebitele
7. Písemnosti spojené s prodejem zboží na půjčku
8. Písemnosti spojené s prodejem zboží na dobírku
9. Písemné vyřizování stížností zákazníků
10. Poptávka
11. Nabídka
12. Objednávka
13. Peněžní ústavy
14. Výpisy z účtů
15. Hotovostní platební styk
16. Bezhotovostní platební styk, platební příkazy
17. Odvody tržeb, poštovní poukázka
18. Platební karty a šeky
19. Životopis, osobní dotazník
20. Žádost o přijetí do pracovního poměru
21. Pracovní smlouva
22. Žádost o přeložení pracovníka
23. Zápočtový list, plná moc
24. Dlužní úpis
25. Živnostenský úřad
26. Finanční úřad
27. Městský úřad
28. Pojišťovny
29. Hmotná odpovědnost, inventarizace
30. Protokol o škodách a reklamační list
31. Druhy pojištění, pojistné smlouvy
32. Souhrnné opakování