Vyberte předmět třídy 3.P:

[EK] Ekonomika   [ZBO] Zbožíznalství   [ON] Občanská nauka   [MA] Matematika   [ZP] Základy podnikání   [NJ] Německý jazyk   [ČJ] český jazyk   [OPR] Obchodní provoz   [Aj] Anglický jazyk   [APR] Administrativa prodejny   [PRO] Propagace   [UCT] Účetnictví   [IT] Informatika