název
kvíz
1. Barové zařízení, vybavení baru, barmanské náčiní
2.-3. Míšené nápoje, povinnosti barmana, obsluha v baru
4.-5. Dělení míšených nápojů
6.Nižší forma složité obsluhy
7. Příprava pracoviště pro složitou obsluhu
8.9.10. Složitá obsluha podávání pokrmů a práce u stolu hosta
11.-Flambovani
12. Dranžírování
13. Dochucování pokrmů u stolu hosta
14.-15. Druhy a význam slavnostních hostin
16.-17. Objednávka slavnostních hostin
18.-19. Příprava slavnostních hostin
20.-21. Slavnostní tabule
22.-23. Banketní obsluha
24.-25. Hostiny s nabídkovým stolem
26. Organizace práce
27.-28. Druhy a příprava nabídkových stolů
29. Příprava inventáře
30. Vyúčtování akce