název
Ovoce a zelenina
Jídlo a pití
Barvy = Farben
Rezept
Auf dem Tisch
1. Úvodní hodina
2.-3. Berlín
4. Německo
5. Tělo - der Körper
6. Rakousko
7. Švýcarsko
8.-9. Minulý čas sloves
10.-11. Préteritum pravidelných sloves
12.-13. Minulý čas slovesa haben - préteritum
14.-15. Minulý čas slovesa sein - préteritum
16.-17. Perfektum sloves pravidelných
18.-19. Perfektum sloves nepravidelných
20. Doch v odpovědi, předpona -un
21.-22. Zdraví
23. Móda
24. Stravování
25. Jídelní lístek
26. Životopis
27. Otázky ZZ
28. Cestování
29.-30. Odborné téma
31.- 32. Příprava k ZZ