název
1. Národní tradice
2. Státní svátky a významné dny ČR
3. Česká státnost v průběhu dějin 863-1918
4. První světová válka
5. Vznik první republiky 1918
6. Meziválečné období - druhá republika
7. Druhá světová válka
8. Období okupace
9. Holocaust
10. Poválečné změny, rok 1948
11. 50.a 60. léta - komunistická diktatura
12. Pražské jaro 1968, normalizace
13. Charta 77
14. Rok 1989 - sametová revoluce
15. Rozpad státu 1993, Současné postavení ČR ve světě
16. - 17. Světové velmoci, vyspělé státy, rozvojové země
18. Zapojení ČR do EU, NATO, OSN
19. Evropská integrace
20. Historický vývoj EU, vstup ČR do EU
21. Globalizace a její důsledky
22. Ekologické globální problémy
23. Společenské globální problémy
24. Civilizační nemoci
25. Ohniska konfliktů v soudobém světě
26. Rodinný rozpočet
27. Sociální zabezpečení občanů
28. Státní sociální podpora
29. Sociální pomoc, řešení finančních krizových situací
30. - 32. Projekt na zvolené téma s využitím IT