název
2.-3. Berlín
5. Tělo - der Körper
6. Rakousko
7. Švýcarsko
8.-9. Minulý čas sloves
10.-11. Préteritum pravidelných sloves
12.-13. Minulý čas slovesa haben - préteritum
14.-15. Minulý čas slovesa sein - préteritum
16.-17. Perfektum sloves pravidelných