název
Internet
Připojení k síti
E-mail
Chat
zadání cvičení
Dotazník
Počítačové sítě
Operační programy
Složka, soubor