název
Připojení k síti
E-mail
Chat
zadání cvičení
Dotazník
Internet
Operační programy
Složka, soubor
Počítačové sítě