název
Druhy VV - přehled
10.-11. Souvětí podřadné
8.-9. Souvětí souřadné a interpunkce
6.-7. Neohebné slovní druhy
3.-5. Pravopis
2. Vývoj jazyka
20.-21. Životopis
14.-15. Poměry mezi větami hlavními
12.-13. Druhy VV
16.-17. Referát
26. Řečnické útvary
31.-32. Práce s odborným textem
28.-30. Práce s internetem
27. Kultura řeči
24.-25. Publicistický styl
23. Stížnost
22. Žádost o místo
18.-19. Výklad
O češtině - testy