název
Healthy lifestyle act.
VIDEO PAST SIMPLE
Canada act.
Budoucí časy act.
To be
Past simple and cont.act
4.Minulý čas be
7.-8.London
5.-6.Minulý čas
10 Slovíčka 9l
12. Nepravidelná slovesa
14.-15Velká Británie
16.-17. Užití minulého času
19 Rozkazovací zůsob
20.Telefonování
22. say x tell
23. řadové číslovky
25.26.Canada
30. Minulý čas průběhový
37. Já také, já také ne
20.-21.Telephoning
38. Předložky
41.-42. USA
45. Budoucí čas
Canada
46. Předpřítomný čas
48.-51. Česká a anglická kuchyně
52.-53.Cooking and restaurants
Food
32 Austrálie
35.-36.Health
39.Prepositions
40.Nepravidelná slovesa
46.-47.Present Perfect
50. Shopping
Australia
Clothes
Prague
Abbreviations
The Czech Republic
Cinema
House, rooms
Sports and games
TV and newspaper
Music
Customs and traditions, holidays
Frázová slovesa