název
9. Filtry, odvzdušňovače, expandéry kondenzátu a další zařízení
10. Podtlakové parní vytápění a kombinované vytápění
26.-27. Připojení budov na dálkové vytápění a regulace sítí
29. Měřící přístroje
38. Paliva a ekologie CZT
42. Rekuperace odpadního tepla
52 - 53 Další přístroje a zařízení (ventily, hadice, tlakoměry aj.)