název
1. Úvod do učiva vytápění - 3.ročník
2.-3. Základní pojmy a druhy soustav
4. Zabezpečovací zařízení
5. Regulace otopných soustav a izolace potrubí
6. Úpravny napájecí vody a zdroje tepla
7. Potrubí, spoje a těsnění. Otopná tělesa, registry nebo hady
8. Regulace a uzavírání průtoku páry, odvod kondenzátu
9. Filtry, odvzdušňovače, expandéry kondenzátu a další zařízení
10. Podtlakové parní vytápění a kombinované vytápění
11. Kotelny, zařízení, přečerpávání kondenzátu
12-13 Vytápění průmyslových staveb
14. Přímotopné sálavé soustavy elektrické a další zařízení pro vytápění
15. Princip dálkového vytápění a druhy tepelných zdrojů
16. Bloková kotelna a horkovodní výtopna
17. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
18.-19. Teplárny a kotle
20. -21. Úpravny parametrů
22. Teplonosné látky
23. Soustavy dálkového vytápění a CZT
24. -25. Vedení a uložení potrubí a objekty na tepelných sítích
26.-27. Připojení budov na dálkové vytápění a regulace sítí
28. Regulační armatury
29. Měřící přístroje
30. Zařízení kotelen, výtopen a tepláren - úpravny parametrů TV/TUV
31. Akumulační nádrže TUV
32. Vyrovnávací a doplňovací zařízení, rozvaděče tepla a stabilizátory
33. Filtry, odlučovače nečistot a odplyňovače
34. Vývoj dálkového vytápění
35. Centralizované zásobování teplem
36. Charakteristika CZT
37. Spotřeba tepla a hospodárnost provozu
38. Paliva a ekologie CZT
39. Větrání a vytápění teplým vzduchem - princip
40. Soustavy a význam větrání
41. Kombinace větrání a vytápění
42. Rekuperace odpadního tepla
43. Vzduchové clony
44.-45 Části vzduchotechnických soustav - vzduchovody
46. Ukončení potrubí
47. Regulační zařízení
48. Ventilátory
49. Ohřívače a chladiče vzduchu
50. Filtry, tlumiče a spojovací manžety
51. Tlakové spínače a teplotní čidla
52 - 53 Další přístroje a zařízení (ventily, hadice, tlakoměry aj.)
54. Ovladače a řídící jednotky vzduchotechnických zařízení
55. Klimatizace a její účel
56.-57. Druhy klimatizačních zařízení
58. Části klimatizace
59. Odvlhčování a zvlhčování vzduchu
60. Čističe a osvěžovače vzduchu
61. Regulace klimatizace
62. Sušení
63. Chlazení solární energií
64. Obnovitelné a netradiční zdroje tepla
65. Spalování hořlavých odpadů - dřevní hmoty
66. - 67. Kotle, sporáky, kamna a krby na dřevo
68. Spalování tuhých odpadů, biomasa
69.-70. Solární ohřev vody
71. Mobilní a imobilní solární zařízení
72. Kolektory
73. Využití větrné energie
74. Využití vodní energie
75.-76. Tepelná čerpadla
77. Využití bioplynu
78. Využití odpadového tepla