název
10. Podtlakové parní vytápění a kombinované vytápění
38. Paliva a ekologie CZT
Další přístroje a zařízení (ventily, hadice, tlakoměry aj.)
9. Filtry, odvzdušňovače, expandéry kondenzátu a další zařízení
42. Rekuperace odpadního tepla