název
7 - 9 Vodovody dle územní působnosti, výškového uspořádání a další
5 - 6 Jímání a úprava vody
19.-20. Montáž a opravy veřejných vodovodů