název
1. Úvod, přehled učiva, opakování
2 - 3 Plynoměry
4. Připojování a umísťování plynoměrů
5. Posuzování plynových spotřebičů
6. Hořáky
7. Domácí plynové spotřebiče a spotřebiče v provozovnách
8. Průtokové a zásobníkové ohřívače
9. Spotřebiče pro vytápění, laboratorní spotřebiče a infrazářiče
10. Kotelny a kogenerační jednotky
11. Zapalovací zařízení
12. Zabezpečovací zařízení
13. Bezpečnostní ventily a klapky, regulační zařízení
14 - 15 Připojení a umístění spotřebičů
16. Provoz plynových odběrných zařízení
17. Rozdělení spotřebičů podle odvodu spalin
18. Zařízení pro odvod spalin, lapač par, kouřovod
19 - 20 Zařízení pro odvod spalin - komíny
21. Komíny pro spotřebiče kategorie B a C
22. Odkouření spotřebičů vnější stěnou a připojení spotřebičů B
23. Spalinové klapky
24. Kontrola funkce odtahu spalin a úpravy komínů
26. Postup zřizování, povolení a vyjádření neopomenutelných účastníků
27 -28. Vyhledání úniku plynu a práce v zamořeném prostoru
29 - 30. Likvidace poruch, požáru a první pomoc
31. Kvalifikace pracovníků
32. Předpisy v plynárenství