název
12. Zabezpečovací zařízení
21. Komíny pro spotřebiče kategorie B a C
19 - 20 Zařízení pro odvod spalin - komíny
18. Zařízení pro odvod spalin, lapač par, kouřovod
17. Rozdělení spotřebičů podle odvodu spalin
14 - 15 Připojení a umístění spotřebičů
13. Bezpečnostní ventily a klapky, regulační zařízení
10. Kotelny a kogenerační jednotky
9. Spotřebiče pro vytápění, laboratorní spotřebiče a infrazářiče
7. Domácí plynové spotřebiče a spotřebiče v provozovnách
22. Odkouření spotřebičů vnější stěnou a připojení spotřebičů B
23. Spalinové klapky
11. Zapalovací zařízení
8. Průtokové a zásobníkové ohřívače
6. Hořáky
5. Posuzování plynových spotřebičů
1. Úvod, přehled učiva, opakování
16. Provoz plynových odběrných zařízení
24. Kontrola funkce odtahu spalin a úpravy komínů
26. Postup zřizování, povolení a vyjádření neopomenutelných účastníků
27 -28. Vyhledání úniku plynu a práce v zamořeném prostoru
32. Předpisy v plynárenství
31. Kvalifikace pracovníků
29 - 30. Likvidace poruch, požáru a první pomoc
4. Připojování a umísťování plynoměrů
2 - 3 Plynoměry