název
2 - 3 Plynoměry
4. Připojování a umísťování plynoměrů
23. Spalinové klapky
14 - 15 Připojení a umístění spotřebičů
21. Komíny pro spotřebiče kategorie B a C
22. Odkouření spotřebičů vnější stěnou a připojení spotřebičů B
19 - 20 Zařízení pro odvod spalin - komíny
18. Zařízení pro odvod spalin, lapač par, kouřovod
17. Rozdělení spotřebičů podle odvodu spalin
13. Bezpečnostní ventily a klapky, regulační zařízení
10. Kotelny a kogenerační jednotky
9. Spotřebiče pro vytápění, laboratorní spotřebiče a infrazářiče
7. Domácí plynové spotřebiče a spotřebiče v provozovnách
29 - 30. Likvidace poruch, požáru a první pomoc
31. Kvalifikace pracovníků
32. Předpisy v plynárenství
27 -28. Vyhledání úniku plynu a práce v zamořeném prostoru
26. Postup zřizování, povolení a vyjádření neopomenutelných účastníků
16. Provoz plynových odběrných zařízení
24. Kontrola funkce odtahu spalin a úpravy komínů
1. Úvod, přehled učiva, opakování
5. Posuzování plynových spotřebičů
6. Hořáky
8. Průtokové a zásobníkové ohřívače
11. Zapalovací zařízení
12. Zabezpečovací zařízení