název
1. Úvodní hodina
2. Národní tradice, státní svátky
3. Průběh dějin 893-1914
4. První světová válka
5. Meziválečné období
6. 2. světová válka
7. Holocaust
8. 50.a 60. léta - komunistická diktatura
9. Pražské jaro 1968, normalizace, Charta 77
10. Sametová revoluce 1989, rozpad státu 1993
11. Světové velmoci, vyspělé státy, rozvojové země
16. Ekologické globální problémy
17. Společenské globální problémy
18.-19. Civilizační nemoci
20. Ohniska konfliktů v soudobém světě
21.-22. Rodinný rozpočet
23. Sociální zabezpečení občanů
24. Státní sociální podpora
25. Řešení finančních krizových situací
26. Hledání zaměstnání, úřad práce
27. Nezaměstnanost, podpora, rekvalifikace
28. Peníze, hotovostní a bezhotovostní platební styk
29. Inflace, bankovní účet
30.Pojištění druhy
31.-32. Služby peněžních ústavů