název
Healthy lifestyle act.
Canada act.
Budoucí časy act.
past simple video
To be
Past simple and cont.act
4.Minulý čas be
7.-8.London
10 Slovíčka 9l
12. Nepravidelná slovesa
14.-15Velká Británie
16.-17. Užití minulého času
19 Rozkazovací zůsob
20.Telefonování
22. say x tell
23. řadové číslovky
25.26.Canada
30. Minulý čas průběhový
37. Já také, já také ne
38. Předložky
41.-42. USA
45. Budoucí čas
46. Předpřítomný čas
48.-51. Česká a anglická kuchyně
52.-53.Cooking and restaurants
Food