název
Budoucí čas
die Kleidung - oblečení
Ovoce a zelenina
Gemüse - zelenina
Obst - ovoce
Předměty ve škole - Schulfächer
Rezept - slovíčka
V restauraci - slovíčka
části těla - cvičení
Ovoce a zelenina - test obtížný
Barvy
Oblečení - cvičení
testy - slovní zásoba
Deutschseite
Otázky ZZ
18.-19. Familie = rodina
22. Číslovky - tabulka
4.-5. Můj dům = mein Haus
18. Geschäfte = obchody
23.-24. Části těla s výslovností
25. Krankheten - nemoci
26.-28. Německo
29.-30. Berlín
32.-34. Rakousko
35.-37. Švýcarsko
38. Reálie - test
Mein Haus
slovíčka k textu Im Restaurant
42.-44. Stupňování přídavných jmen
16.-19. Jídelní lístek