název
2.-3. Berlín
15. Minulý čas sloves
16.-18. Préteritum sloves pravidelných
19.-21. Minulý čas slovesa haben - préteritum
22.-.24. Minulý čas slovesa sein - préteritum
25.-27. Perfektum sloves pravidelných
Rezept - slovíčka
40. Příprava k ZZ - slovíčka
41. Rezept für eine Erdbeerrolle