název
2. Struktura seminární práce
3. Důvod volby
4.-5. Marketingový průzkum
6. SWOT analýza
7. - 9. Živnostenský úřad, finanční úřad, sociální a zdravotní pojištění
10. - 12. Vybavení provozovny, drobný majetek
13. Základní kapitál
14. - 15. Mzdové náklady
16. - 17. Režijní náklady
1. Úvodní hodina