název
4. 1.světová válka
5. Vznik ČR, období první republiky
6. 2.světová válka
7. období okupace
9. Holocaust a nacismus
10. Poválečné změny
11. Nastolení komunistické diktatury v roce 1948
13. Pražské jaro 1968 - pokusy o reformu režimu, obd.normal.
14. Charta 77
15. Rok 1989 - sametová revoluce
16. Rozpad Československa 1993