Vyberte předmět třídy 3.A:

[AUT] Automobily   [EK] Ekonomika   [OPA] Opravárenství   [ON] Občanská nauka   [EL] Elektrotechnika   [ZP] Základy podnikání   [PŘI] Přírodověda   [ČJ] český jazyk   [Aj] Anglický jazyk   [IT] Informatika