název
1. Seznámení s učivem 2. ročníku, opakování témat 1. ročníku
2. Algebraické výrazy – opakování
3. – 4. Výrazy, jejich hodnota a početní operace s nimi – opakování
5. – 6. Druhá mocnina dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin – opakování
7. Rovnice
8. – 9. Úpravy rovnic a jejich hlavní zásady
10. – 11. Lineární rovnice o jedné neznámé
12. Lineární rovnice o jedné neznámé – opakování
13. – 14. Lineární nerovnice o jedné neznámé
15. Lineární nerovnice o jedné neznámé – opakování
16. – 17. Vyjádření neznámé ze vzorce
18. Vyjádření neznámé ze vzorce – praktické využití