název
1. Základní ekonomické pojmy
2.-3. Potřeby
4.-5. Životní úroveň
6.-7. Výroba, výrobní faktory
8. Hospodářský cyklus
9. Tržní ekonomika
10. Poptávka a nabídka
11. Vývoj a funkce peněz
12. Formy peněz, ochranné prvky
13. Obchod
14. Organizace maloobchodu
15. Organizace velkoobchodu
16. Cestovní ruch
16. Cestovní ruch
17. Společné stravování
18. Veřejné stravování
19. Ubytovací zařízení
20. Aktuality - práce s internetem
21. Opakování
22. Podnikání v tržní ekonomice
23. Právní normy
24.-25. Znaky podnikatele
26. Aktuality - práce s internetem
27. Členění podniků
28. Právní formy podniků
29.-30. Podnikání podle živnostenského zákona
31. Obchodní společnosti
32. Souhrnné opakování