název
1. Úvodní hodina, seznámen učivem pro 2. ročník
2. Historie filmu, současná filmová produkce
3.Hudební umění - hudba, moderní hudba, hud. styly 1
4.- 5. Výtvarné umění
6.-7. Hlavní literární směry 20. století
8. Regionální pověsti
9. Písňové texty
10.- 11. Humor v literatuře /satira, ironie/
12. - 13. Dobrodružná literatura
14. Detektivky
15.- 18. Základní přehled autorů 19.a 20. stol.
19. Architektura
20. Architektonické slohy
21. Tradice a zvyky regionu
22.- 23. Historické události v literatuře (válka, holocaust)
24. Mezilidské vztahy v literatuře
25. - 26. Mladý hrdina v současné literatuře/ práce s ukázkami z čítanek, nahrávek, filmů
27. - 29. Významné osobnosti českého a světového umění/práce s ukázkami z čítanek, nahrávek, filmový
30. - 31. Návštěva výstavy, filmového nebo divadelního představení budou do výuky zařazeny aktuálně
32.Reklama a její funkce, vliv masmédií na občana