název
26. Hromadné sdělovací prostředky, svobodný přístup k informacím
31. 32. Sociální zabezpečení občanů