název
42.-44. Stupňování přídavných jmen
45.-47. Stupňování příslovcí
48. Sloveso werden
52.-53. Zvratná slovesa
49.-51. Budoucí čas
54.-56. Slovesa s odlučitelnými předponami
57.-59. Slovesa s neodlučitelnou předponou
62.-63. Souřadící spojky
2.-3. Kultura, TV, kino
8. Sloveso wissen
9. Čtení s porozuměním
12.-13. Tagesplan
4.-7. Modální slovesa
10.-11. Řadové číslovky
14.-15. Sport - slovní zásoba
16.-19. Jídelní lístek
20. Poslech
21.-22. Plány do budoucna, povolání
23. Als x wie
24.-26. Časové údaje
27. Psaný projev
28.-30. ČR
31.-32. Praha
33. Telefonování
34.-35. Představení
36.-37. Moje město
38.-41. Zeměpisná jména + předložky
64. Opakování závěrečné