název
1. Seznámení s tématy 2. ročníku
2.- 3. Proud v látkách (pevných, elektrolytech a plynech)
4.- 5. Ohmův zákon a jeho využití
6. Elektrický proud v polovodičích
7.- 8. Magnetické pole
9. Střídavý proud
10.- 11. Střídavý proud - praktické využití
12.- 13. Základní druhy vlnění a způsob jejich šíření, zvukové vlnění, ochrana sluchu
14.- 15. Světlo a jeho šíření
16. Světlo a jeho šíření - praktické využití
17.- 18. Optické zobrazování, odraz a lom (zrcadlo, čočka)
19. Odraz a lom světla - praktické využití
20.- 21. Optické zobrazení oka - korekce vad
22. Opakování
23. Elektromagnetické záření - druhy a jejich význam
24. Elektronový obal atomu - jeho struktura
25.- 26. Jaderná elektrárna - popis
27.- 28. Jaderná energie a její využití
29. Sluneční soustava
30.- 31. Hvězdy a galaxie
32. Opakování, klasifikace