Vyberte předmět třídy 2.T:

[ON] Občanská nauka   [EK] Ekonomika   [TV] Tělesná výchova   [VZA] Výrobní zařízení   [ČJ] český jazyk   [Aj] Anglický jazyk   [ES] Estetika   [TET] Technologie   [FY] Fyzika   [IT] Informatika   [MA] Matematika