Vyberte předmět třídy 2.T:

[ON] Občanská nauka   [EK] Ekonomika   [TV] Tělesná výchova   [VZA] Výrobní zařízení   [ČJ] český jazyk   [NJ] Německý jazyk   [Aj] Anglický jazyk