Vyberte předmět třídy 2.T:

[TV] Tělesná výchova   [ON] Občanská nauka   [VZA] Výrobní zařízení   [EK] Ekonomika   [ČJ] český jazyk   [Aj] Anglický jazyk   [ES] Estetika