název
37. - 38. Destruktivní a nedestruktivní zkoušky - druhy zkoušení materiálu, význam
39. Zkouška v tahu (tahem)
40. - 41. Princip, popis, průběh a význam zkoušky v tahu
49. - 50. Zkoušky technologické
51. - 52. Nedestruktivní zkoušky, defektoskopie - druhy zkoušek, význam