název
35.-36. Konstrukce výtahové šachty
29.-30. Zdvihadla a jeřáby popis konstrukce
33.-34. Výtahy
1. Úvodní hodina, seznámení s učební osnovou
2. Opak. 1.ročníku, spoje, rozebíratelné spoje
3. Nerozebíratelné spoje, části strojů umožňující pohyb
4.-5. Potrubí a armatury
6.-7. Izolace, materiál a uložení potrubí
8. Uložení potrubí
11. Mechanismy - základní rozdělení
12. Rozdělení mechanických převodů
13.Třecí převody
14. Třecí převody II.
15.-16.Hodina - Řemenové převody
17.-18. Řetězové převody
19. Převody ozubenými koly
20.-21. Kinematické mechanismy
22. Tekutinové mechanismy
23. Hydraulické mechanismy
24. Pneumatické mechanismy
25. Přehled dopravních strojů
26. Navíjedla
31. Zdvihadla
25.Dopravní a zdvihací stroje
28.29.Jeřáby
31.32.Výtahy, hl.č. bezpečnost
33. Dopravníky
34. Pásový dopravník
35. Článkový dopravník
36. Ostatní manipulační prostředky
37.38. Silniční vozidla
40.41.Pístová čerpadla
42.-44.Použirí a konstrukce pístových čerpadel
46.47.Pístové kompresory
48.49. Pístové spalovací motory
50.52.Vznětové spalovací motory
53. Pístové stroje
54.55. Hydrodynamická čerpadla
56. Ventilátory
57. Turbodmychadla