název
1. Úvodní hodina, seznámení s učební osnovou
2. Opak. 1.ročníku, spoje, rozebíratelné spoje
3. Nerozebíratelné spoje, části strojů umožňující pohyb
4.-5. Potrubí a armatury
6.-7. Izolace, materiál a uložení potrubí
8. Uložení potrubí
11. Mechanismy - základní rozdělení
12. Rozdělení mechanických převodů
13.Třecí převody
14. Třecí převody II.
15.-16.Hodina - Řemenové převody
17.-18. Řetězové převody
19. Převody ozubenými koly
20.-21. Kinematické mechanismy
22. Tekutinové mechanismy
23. Hydraulické mechanismy
24. Pneumatické mechanismy
25. Přehled dopravních strojů
26. Navíjedla
27.-28. Kladkostroje
29.-30. Zdvihadla a jeřáby popis konstrukce
31. Zdvihadla
33.-34. Výtahy
35.-36. Konstrukce výtahové šachty
40. Pístové stroje - pístová čerpadla, úvod
41. Rozdělení čerpadel
42.-43. Konstrukce čerpadel
44. Využití čerpadel
45. Pístové kompresory - úvod
46. Rozdělení kompresorů
47.-48. Konstrukce kompresorů
49.-50. Pístové spalovací motory - úvod, rozdělení
51.-52. Konstrukce motorů
53. Využití motorů
54. Lopatkové stroje - hydrodynamická čerpadla
55.-56. Ventilátory
57.-58. Turbodmychadla a turbokompresory
59.-60. Vodní motory