název
Politický systém v ČR
1.Plán učiva ON - 2r.
2. Vznik a podstata státu
3. Funkce státu
3. Funkce státu, demokracie
4.Ústava a politický systém ČR
5. Struktura veřejné správy a samosprávy
5. Struktura veřejné správy a samosprávy
6. Politika, politické strany
7. Volby v České republice
7. Volby v ČR
8. Základní hodnoty a principy demokracie
9. Lidská a občanská práva
10. Povinnosti občana v demokracii
11.12. Multikulturní soužití
11. - 12. Multikulturní soužití
13. Politický radikalismus a extremismus
14. Neonacismus, rasismus, antisemitismus, xenofobie
15. Aktuální česká extrémistická scéna
23. 24. Právo rodinné
16. Teror a terorismus
17. Právo a spravedlnost
18. 19. Soudy a státní zastupitelství
20. Probační a mediační služby
21. Občanský zákoník
22. Právo vlastnické
25. 26. Právo trestní
27. 28. Orgány činné v trestním řízení
29. 30. Práva a povinnosti občanů v trestním řízení
31. 32. Sociální zabezpečení občanů