název
13. Velkoobchod
31.-32. Obchodní společnosti
30. Podnikání podle živnostenského zákona
29. Právní formy podniků
27.-28. Členění podniků
26. Znaky podnikatele
25. Podnikání v tržní ekonomice
24. Péče o pracovníky ze strany podniku a státu
23. Základní formy mezd
22. Vznik a ukončení pracovního poměru
21. Pracovně právní vztahy
20. Personalistika podniku
19. Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele
18. Druhy škod
17. Organizační struktura podniku
16. Veřejné stravování
15. Společné stravování
14. Cestovní ruch
12. Maloobchod
11. Funkce obchodu
9.-10. Obchod – postavení, funkce,členění
7.-8. Poptávka a nabídka
6. Vývoj a funkce peněz
5. Tržní ekonomika
4. Výroba, výrobní faktory
3. Charakteristika životní úrovně
2. Potřeby - pojmy, rozdělení
1. Úvod do předmětu, základní ekonomické pojmy