název
1. Seznámení s učivem
2.Maloobchod
3.-5. Druhy prodejen
6. Dodavatelé
7.-8. Druhy dodavatelů
9. Druhy dodávek
10. Nákup zemědělských výrobků
11. Nákup zboží z dovozu
12. Obchodní operace v prodejně
13. Objednávka zboží
14. Příprava k nákupu zboží
15. Kupní smlouva
16. Příjem zboží (odběr, přejímka)
17. Reklamace zboží u dodavatele
18. Skladování zboží
19. Skladovací podmínky a zařízení skladů
20. Hygienické podmínky a ošetřování zboží
21. Obaly
22. Bezpečnost při práci ve skladech
23. Prodej zboží - prodejní proces
24. Příprava zboží k prodeji
25. Poctivost při prodeji
26. Práce s pokladnami
27. Účtování zboží
28.-29. Právní předpisy na ochranu spotřebitele
30. Ochrana zájmů spotřebitele
31.-32. Reklamační proces