název
15 Aktuální česká extremistická scéna
26. Hromadné sdělovací prostředky, svobodný přístup k informacím
Xenofobie, rasismus
31. 32. Sociální zabezpečení občanů