název
die Kleidung - oblečení
Ovoce a zelenina
Gemüse - zelenina
Obst - ovoce
Frühstück
Předměty ve škole - Schulfächer
slovesa se změnou kmene
slovesa se změnou kmene
Rozkazovací způsob
Rozkazovací způsob
Ovoce a zelenina - test obtížný
Barvy
Oblečení - cvičení
testy - slovní zásoba
Deutschseite
Hodiny
Dny v týdnu, měsíce, roční období
18.-19. Familie = rodina
22. Číslovky - tabulka
22. Číslovky online
14.-15. Sport - slovní zásoba
21.-22. Plány do budoucna, povolání
23. Als x wie
24.-26. Časové údaje
28.-30. ČR
31.-32. Praha
36.-37. Moje město
38.-41. Zeměpisná jména + předložky
Mein Haus
4.-7. Modální slovesa
10.-11. Řadové číslovky
16.-19. Jídelní lístek
42.-44. Stupňování přídavných jmen
45.-47. Stupňování příslovcí
48. Sloveso werden
52.-53. Zvratná slovesa