název
Deutschseite
testy - slovní zásoba
Mein Haus
Stupňování přídavných jmen
18.-19. Familie = rodina
die Kleidung - oblečení
22. Číslovky - tabulka
Oblečení - cvičení
Barvy
22. Číslovky online
Ovoce a zelenina
Ovoce a zelenina - test obtížný
Frühstück
Obst - ovoce
Gemüse - zelenina
Předměty ve škole - Schulfächer
slovesa se změnou kmene
slovesa se změnou kmene
Rozkazovací způsob
Rozkazovací způsob
Hodiny
Dny v týdnu, měsíce, roční období
4.-7. Modální slovesa
10.-11. Řadové číslovky
14.-15. Sport - slovní zásoba
16.-19. Jídelní lístek
21.-22. Plány do budoucna, povolání
23. Als x wie
24.-26. Časové údaje
28.-30. ČR
48. Sloveso werden
Budoucí čas