název
1. Obchodní písemnosti - pojem, význam
2. Hlavní zásady psaní a sestavování obchodních dopisů
3. Odesílání, příjem, evidence
4. Ukládání, archivace písemností
5. Skartace písemností
6.- 7. Normalizované formáty papírů a obálek, jejich druhy
8.- 9. Úprava adres na obálkách
10. Náležitosti jednotlivých předtisků obchodních dopisů
11. Struktura obchodního dopisu
12.- 13. Zásady stylizace obchodního dopisu
14.- 16. Praktické procvičování obchodního dopisu
17. Písemnosti spojené s propagací - náborový dopis
18. Inzerce, odpověď na inzerát
19. Anketa, anketní lístky
20.- 21. Písemnosti spojené s dodávkami zboží - objednávka
22.- 23. Dodací list, zpětný dodací list
24. Faktura, dobropis
25. Obalový list
26. Vyhotovování tiskopisů spojených s dodávkami zboží
27.- 28. Reklamace vůči dodavateli, tiskopis, dopis
29.- 30. Písemné vyřizování reklamací zákazníků
31.- 32. Písemné vyřizování - tiskopis, dopis