Vyberte předmět třídy 2.P:

[ON] Občanská nauka   [ZBO] Zbožíznalství   [EK] Ekonomika   [OPR] Obchodní provoz   [TV] Tělesná výchova   [PŘI] Přírodověda   [ČJ] český jazyk   [NJ] Německý jazyk   [PSY] Psychologie   [Aj] Anglický jazyk   [ES] Estetika   [APR] Administrativa prodejny   [IT] Informatika   [MA] Matematika